Saturday, 6 October 2012

An IPA ditty

dʒɛŋhəs kɑn, dʒɛŋhəs kɑn, wɪl ju mɛri mi?
ajv hərd əbawt jɔr mɑŋgəl hɔrdz, so wajld ænd blədθərsti.
ajv hərd ju sajərd ə θawzənd sənz, pərhæps wil mek wən mɔr?
o pliz, pliz mɛri mi dʒɛŋhəs kɑn, ju hɛlmətəd mæn- hɔr.

Also.

No comments:

Post a Comment